"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Operacja pn. Zwiększenie potencjału handlowego firmy oraz wzrost wartości dodanej produkcji rolnej poprzez zwiększenie dostępnej
powierzchni chłodniczo-magazynowej i możliwości w zakresie konfekcjonowania produktów,
a także poprawę warunków gospodarowania i ochrony środowiska

mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej


współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Zwiększenie potencjału handlowego firmy oraz wzrost wartości dodanej produkcji rolnej.Please select your language:

Polish French English

Loading...
image01